062 508 7576

Account executive

  • วางแผนงานและดำเนินการนัดหมายเข้าพบลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เพื่อนำเสนอขาย Brief หรือ สรุปไอเดีย ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่าย ต่างๆ ในบริษัท
  • จัดการงานเอกสาร
  • ควบคุมงานให้เสร็จทันตามกำหนด
  • มีประสนการณ์ทำงานสาย Software
Scroll to Top